alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je nedelja, 26. marec 2017


Storitve za podjetja in potencialne podjetnike

Občina Idrija vsako leto v proračunu nameni del sredstev, s katerimi financira aktivnosti, ki se namenjajo podjetjem in samostojnim podjetnikom.

I. Že vrsto let enkrat letno objavi javni razpis za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Idrija na podlagi subvencioniranja obrestnih mer. V letošnjem letu je objava razpisa planirana v jesenskem času.

Obrestno mero se subvencionira za sledeče upravičene namene:

 • nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • graditev, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov,
 • posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
 • uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
 • nakup opreme – osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti in
 • stroški nematerialnih investicij ( know-how, patenti, licence ).

Odplačilna doba je do 5 let. Obrestna mera je 3M ali 6M + 0%. Za sredstva lahko zaprosijo gospodarski subjekti s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije v občini Idrija, in sicer:

 • majhna in srednje velika podjetja,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.

II. Občina Idrija večino aktivnosti izvaja preko Idrijsko Cerkljanske razvojne agencije ICRA d.o.o., za katere bodisi v celoti ali delno zagotavlja potrebna finančna sredstva. ICRA d.o.o. pa poleg tega izvaja tudi druge aktivnosti, ki so sofinancirane s strani države.

1. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija kot ena izmed vstopnih točk Vse na enem mestu (VEM) nudi delujočim podjetjem in potencialnim podjetnikom naslednje storitve:

 • brezplačno obveščanje o razpisih in o drugih aktualnih informacijah za podjetnike,
 • osnovno podjetniško svetovanje,
 • brezplačne postopke ustanovitve s.p. in enostavnih d.o.o. oziroma registracije sprememb za s.p. in enostavne d.o.o. preko državnega portala E-VEM za podjetja in podjetnike,
 • druge brezplačne postopke za s.p. in d.o.o., ki jih omogoča državni portal E-VEM: prijava davčnih podatkov, predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV, pridobitev obrtnega dovoljenja, prijava v obvezna socialna zavarovanja, sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih, odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj,…,
 • delavnice za podjetnike in potencialne podjetnike o aktualnih vsebinah,
 • podjetniške delavnice za osnovnošolce in srednješolce.

Več informacij na to temo dobite na spletni strani Podjetniški portal, ki na enem mestu združuje informacijske in svetovalne storitve za potencialne podjetnike, podjetnike začetnike in rastoča podjetja.

2. Druge storitve, ki jih nudi Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija podjetnikom, potencialnim podjetnikom, javnemu sektorju in investitorjem:

 • svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev finančnih virov za načrtovane projekte in investicije,
 • pripravo projektne in razpisne dokumentacije za prijavo na razne državne razpise in razpise EU za pridobitev finančnih virov,
 • izdelavo investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, investicijski program, predinvesticijska zasnova),
 • oglaševanje na spletnih straneh podjetja.

3. Storitve s področja razvoja človeških virov

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija že vrsto let izvaja številne programe in dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja. Cilj je pripravljati in izvajati izobraževalne, svetovalne in informativne programe ter storitve za vse ciljne skupine prebivalstva idrijske in cerkljanske občine, tako da so za udeležence prostorsko blizu in cenovno dostopne. Dolgoročni cilji pa so dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva, ki je danes pod slovenskim povprečjem, raven funkcionalne in digitalne pismenosti ter dvig vključenosti prebivalstva v aktivnosti vseživljenjskega učenja.

Programi in dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja, ki jih izvaja ICRA:

1. Center vseživljenjskega učenja. ICRA deluje v partnerstvu z nazivom Center za vseživljenjsko učenje Severne Primorske, ki ga vodi Ljudska univerza Nova Gorica, vključuje pa več strokovnih organizacij iz cele regije. ICRA zagotavlja prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje dejavnosti na območju občin Idrija in Cerkno. Glavni cilj projekta je zagotoviti čim širšemu krogu ljudi, tako mladim, osnovnošolcem, srednješolcem, kot starejšim, kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje v podporo njihovemu izobraževanju in poklicnemu delovanju. Na ICRA se izvajajo naslednje dejavnosti:

   • Center za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS. Na enem mestu združuje informacije pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere. V Idriji na ICRA je informativni kotiček, ki je del regijskega CIPS Nova Gorica, ki deluje na Ljudski univerzi v Novi Gorici. V njem se oglašajo brezposelni, osnovnošolci in dijaki ter njihovi starši, študenti, zaposleni, ki se odločajo o nadaljnjem šolanju, svetovalni delavci osnovnih šol.
   • Svetovalno središče ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih. Dislokacija v Idriji je namenjena vsem odraslim, ki potrebujejo informacije ali svetovanje o kateremkoli izobraževanju v regiji, Sloveniji ali tujini. V dislokaciji delujeta prav posebej za to delo usposobljeni strokovni delavki, ki skrbita za to, da je svetovanje in informiranje dostopno za vse odrasle enako. Svetovanje je zaupno in brezplačno in poteka pred vključitvijo v učni proces, med učenjem in ob zaključku izobraževanja. Glavni cilj svetovalne dejavnosti naše dislokacije je odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju.
   • Točka vseživljenjskega učenja. Točka vseživljenjskega učenja je prijetno opremljen prostor, ki je namenjen brezplačnemu samostojnemu učenju in s tem pridobivanju, utrjevanju ali nadgrajevanju znanja. Opremljen je s sodobno informacijsko tehnologijo ter učnim gradivom, prilagojenim za samostojno učenje (temeljni vir izobraževanja ni učitelj). Učenje poteka individualno in samostojno s pomočjo interaktivnih gradiv ali spletne učilnice www-cvzu-vita.si, na voljo pa je tudi strokovna pomoč svetovalca/mentorja.

2. Izvajanje programov za dvig pismenosti Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada:

   • javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
   • neformalni program Računalniško in digitalno izobraževanje,
   • Usposabljanje za življenjsko uspešnost: Izzivi podeželja in Most do izobrazbe.

V letu 2010 je ICRA uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje naštetih programov, ki se bodo izvajali od leta 2010 do 2013.

3. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle

ICRA vsako leto izvaja s pomočjo sredstev Ministrstva za šolstvo in šport ter sredstev Občine Idrija in Občine Cerkno programe neformalnega izobraževanja za odrasle. V sklopu teh aktivnosti izvajajo tudi Teden vseživljenjskega učenja ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport.

4. Študijski krožki

Ena od vrst neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja ICRA, so tudi študijski krožki, ki so dobro obiskana oblika izobraževanja na Idrijskem in Cerkljanskem. Na ICRA jih izvajajo od leta 1999.  

5. Izobraževanja za podjetnike

Na ICRA organizirajo izobraževanja za podjetja in podjetnike ob finančni podpori občin in JAPTI.

6. Izobraževanja za kmete, prebivalce podeželja in društva

Občina Idrija sofinancira številna izobraževanja za kmete in prebivalce podeželja, za njihovo pripravo, izvedbo in pridobitev dodatnih finančnih sredstev za njihovo izvedbo pa skrbi ICRA.

4. Kmečka tržnica

Občina Idrija ima od maja 2008 pokrito tržnico s sedežem v ulici sv. Barbare 8 v centru mesta Idrija. V prostoru se vrši prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti ter prodaja pridelkov in izdelkov kmetov iz drugih območij. V skupino Kmečka tržnica je v letu 2011 vključenih 20 lokalnih ponudnikov – pridelovalcev zelenjave, sadja, sirov in mlečnih izdelkov, kruha in peciva, suhomesnatih izdelkov, medu in čebeljih pridelkov, ročno pletenih izdelkov iz naravne ovčje volne, izdelkov iz klekljanih čipk in čebeljega voska. Izbirate lahko med pridelki iz ekološke, integrirane in konvencionalne kmetijske pridelave. Kmetje iz podeželskega območja neposredno (brez dolgih transportnih poti in vmesnih trgovskih posrednikov) ponujajo svoje pridelke in izdelke. Ponudniki so združeni v blagovno znamko GRAPE – dobro pridelano doma, ki združuje ponudnike na območju Občin Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Kanal in del Mestne občine Nova Gorica (Trnovsko-Banjška planota).

V prostoru za trženje in promocijo idrijsko-cerkljanskega podeželja se odvijajo tudi kulinarične delavnice in tečaji, s katerimi širimo ponudbo našega podeželja. Sodelujoči kmetje so vključeni v številna izobraževanja, ki so vsebinsko vezana na prodajo na tržnici.  Za idrijsko-cerkljansko območje je koordinator organiziranega trženja ICRA d.o.o. Idrija, ki je zbrala zainteresirane kmete v skupnem projektu Kmečka tržnica že leta 2005.  
 
Občina Idrija skupaj z Občino Cerkno sofinancira delovanje Kmečke tržnice in tako spodbuja neposredno prodajo lokalnih produktov in dvig dohodka na podeželju. Uspešen skupni projekt Kmečka tržnica dokazuje stalna prizadevanja in skrb za trajnostni razvoj obeh občin.

Želimo razširiti in nadgraditi naš prodajni program Kmečke tržnice z novimi ponudniki in različnimi produkti. Vabljeni vsi zainteresirani kmetje, da se pridružite ponudnikom na Kmečki tržnici in s prodajo pridelkov in izdelkov doprinesete k promociji idrijsko-cerkljanskega podeželja in k prijetnemu vzdušju na Kmečki tržnici. Za več informacij se lahko obrnete na ICRA d.o.o. Idrija (tel: 05 37 20 180, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). 

5. IDRIJSKI ŽLIKROFI

Idrija in njena okolica sta že od sredine 19. stoletja poznani po idrijskih žlikrofih. Njihovega izvora se zaradi pomanjkanja zgodovinskih  virov ni nikoli ugotovilo. Idrijski žlikrofi so narodna jed iz testa, polnjena s krompirjevim nadevom ter značilno oblikovana. Zaradi tradicionalnega postopka izdelave in tradicionalnega recepta je MKGP leta 2002 uradno zaščitilo tradicionalni ugled idrijskih žlikrofov, v letu 2010 pa so idrijski žlikrofi pridobili znak EU »zajamčena tradicionalna posebnost«. Društvo ter vključeni izdelovalci so prvi certifikat za izdelavo idrijskih žlikrofov pridobili v letu 2005.

Izdelava idrijskih žlikrofov je dolgotrajna in poteka v več fazah. Najprej je potrebno pripraviti testo. Temu sledi izdelava nadeva za žlikrofe, ki je sestavljen iz krompirja, zaseke ali prekajene slanine, čebule, začimb in dišavnic. Iz nadeva se oblikuje enakomerne, za lešnik velike kroglice. Nato se testo na tanko razvalja in nanj polaga kroglice nadeva, se ga zaviha in med kroglicami stisne, da se prime in dobi nekakšna ušesca. V vsak žlikrof se zgoraj vtisne vdolbinico in na ta način dobijo žlikrofi značilno obliko klobuka. Žlikrof je tako končan, sledi še zadnja faza izdelave – kuhanje. Idrijske žlikrofe se ponudi zabeljene z ocvirki, z različnimi mesnimi in drugimi omakami.

Danes so pogosto na jedilnikih idrijskih in okoliških gospodinjstev, saj jih zna izdelati marsikatera gospodinja iz teh krajev, za prodajo pa jih izdeluje 5 certificiranih izdelovalcev.

Z idrijskimi žlikrofi postrežejo v nekaterih gostilnah, ki so označene s prepoznavnimi rumeno-rjavimi tablami in napisom »Nudimo tradicionalno jed« ter znakom Društva za promocijo in zaščito idrijskih jedi.

Zamrznjene idrijske žlikrofe je mogoče kupiti v nekaterih trgovinah po vsej Sloveniji (Mercator, Spar, Tuš, nekatere manjše trgovine).  

Idrijski žlikrofi so jed, ki je v današnjem času zelo aktualna in njihova proizvodnja ter potrošnja močno naraščata. Letno se jih izdela več kot 50 ton. Gospodinje, ki kupujejo zamrznjene idrijske žlikrofe, jih cenijo predvsem zaradi dobrega okusa in zelo hitre priprave. Pomembno je poudariti, da idrijski žlikrofi ne vsebujejo nobenih konzervansov, barvil ali ojačevalcev okusa.

Način priprave je zelo enostaven: zamrznjene žlikrofe se strese v vrelo osoljeno vodo in kuha, dokler ne priplavajo na vrh. Omake, s katerimi se jih ponudi, so lahko raznovrstne in puščajo posameznikom veliko mero kreativnosti.  

RECEPT ZA PRIPRAVO OKOLI 150 KOSOV IDRIJSKIH ŽLIKROFOV:

testo:
-
do 300 g bele moke
- 1-2 jajci
- olje
- voda ali mleko po potrebi

nadev:
-
500 g krompirja
- do 50 g ocvirkove masti (zaseke) ali prekajene sesekljane slanine
- do 50 čebule
- začimbe: drobnjak, črni poper, sol, majaron

SEZNAM IZDELOVALCEV IDRIJSKIH ŽLIKROFOV

Idrijski žlikrofi so zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost na nivoju Slovenije in Evropske unije. Certifikat za izdelavo Idrijskih žlikrofov ima Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi. Idrijske žlikrofe lahko izdelujejo le certificirani izdelovalci. Trenutno je takih izdelovalcev 5.  

GOSTILNE

 1. Gostilna Kos, Tomšičeva 4, 5280 Idrija, tel.: 05/ 37-22-030
 2. Pizzerija »Pod sklaco«, Žirovska 6, 5281 Sp. Idrija, tel.: 05/37-76-263

IZDELOVALCI ZA PRODAJO

 1. Marko Pirih s.p., Srednja Kanomlja 19 a, 5281 Sp. Idrija, tel.: 05/ 37-42-358
 2. Žlikrofi Florjančič, Rožna ul. 9, 5282 Cerkno, tel.: 05/ 37-75-409
 3. Trgopromet Eniko d.o.o. , Lavrovec 20 a, 1373 Rovte, tel.: 040-841-484

KAKO SE VKLJUČITI V SISTEM CERTIFICIRANJA?

Izdelovalci, ki jih zanima vključitev v sistem certificiranja, naj se oglasijo na ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija, kjer koordinirajo delo društva. Zainteresirani izdelovalci se najprej včlanijo v društvo, nato dobijo elaborat, ki ga morajo pri izdelavi upoštevati. V skladu z notranjimi pravili društva, morajo začeti izdelovati Idrijske žlikrofe ter voditi evidenco na predpisanih obrazcih. Ko društvo izvede pri njih notranjo kontrolo in so odpravljene morebitne nepravilnosti, se odda vzorec Idrijskih žlikrofov na senzorično analizo. Vzorec mora doseči minimalno 25 točk od 35 točk. Pri tem je še posebej pomembna oblika, pri kateri mora idrijski žlikrof doseči najmanj 5 od 7 točk.

Certificiranje finančno podpira Občina Idrija, ki krije stroške vzdrževanja certifikata ter stroške delovanja društva.

POVEZAVE:

Uradni list RS:

Uradni list EU:


Zaščiteni proizvodi v EU:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zaščiteni proizvodi v Sloveniji:

Nacionalni zaščitni znaki in znaki kakovosti EU:

Promocijski materiali:

INFORMACIJE:

Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Tel. : 05/ 37  43  914

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1