alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je nedelja, 26. marec 2017


Sklic 17. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 30. 3. 2017

Številka: 9000-2/2017-1
Datum: 15. 3. 2017

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 28. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS št. 75/10-UPB)

SKLICUJEM 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek,  30.  3. 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Idrija.

  

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled docxzapisnika in docsklepov 16. redne seje z dne 19. 1.2017
 3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 4. docxCelostna prometna strategija Občine Idrija
 5. docLetno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta docxLokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
 6. docPoročila javnih zavodov
  - Mestni muzej Idrija (pdfporočilo in pdfbilance)
  - pdfZdravstveni dom Idrija
 7. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2016 (pdfporočilo Komunala d.o.o., pdfkotli, pdfpomoč šolajočim, pdfproračunska rezerva, pdftolmačenje JN zakonodaje)
 8. docxIzjava za finančno jamstvo za zaprti odlagališči Raskovec in Ljubevč (pdf1. in pdf2. stran)
 9. pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Idrija za leto 2017 – skrajšani postopek (pdfNRP 2017, pdfrebalans tabele in obrazložitve 2017)
 10. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2016
  pdfBilanca stanja 2016
  pdfPoročilo o realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2016
  - pdfPoročilo Občine Idrija za leto 2016
  pdfREALIZACIJA 2016 - POSEBNI DEL
  pdfREALIZACIJA 2016 - SPLOŠNI DEL (4M KONTI)
  xlsRealizacija Načrta razpolaganja 2016
  xlsRealizacija Načrta razpolaganja z zemljišči v letu 2016
  - pdfRealizacija NRP 2016
  - pdfSklep o ZR Občine Idrija za leto 2016
 11. docxOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina – skrajšani postopek
 12. docPravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija
 13. Premoženjsko pravne zadeve (pdf1. in pdf2. del)
 14. pdfOcena uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija, docsklep

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom
- docVIP odgovori
pdfObrazložitve za občinski svet - Danube
pdfKomunala zimska služba

ŽUPAN

Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1