alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je nedelja, 26. marec 2017


Občinski program varstva okolja 2016 - 2020 za Občino Idrija

Programa varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine. V njem so v največji možni meri upoštevani cilji varstva okolja po ZVO-1 (Smernice  za pripravo občinskih programov varstva okolja, 2007). Opredelitev ključnih okoljskih problemov predstavlja osnovo za določitev ciljev programa varstva okolja in posledično tudi ukrepov za izboljšanje stanja. Na podlagi razvojnih oz. strateških dokumentov občine so ocenjeni trendi razvoja občine, pri tem so upoštevani tudi trendi prostorskega razvoja, ki izhajajo iz prostorskih aktov (občinski prostorski načrt). Na podlagi ugotovitev je predviden vpliv razvojnega modela občine na okolje in možni problemi po posameznih področjih varstva okolja.

Program je skladen z Nacionalnim programom varstva okolja, operativnimi programi varstva okolja, veljavno zakonodajo in programi EU za obdobje finančne perspektive EU, aktivnosti pa so praviloma določene za kratkoročno obdobje (do 4 let).

Okoljski problemi so namreč zelo kompleksni in medsebojno prepleteni, zato je treba pri načrtovanju upoštevati hkrati stanje okolja, gonilne sile, pritiske in vplive. Vsaka lokalna skupnost oz. urbano središče okoljsko načrtovanje prilagodi svojim razmeram, pogojem in razvojnim potrebam.

Poročilo predstavlja strokovne podlage za preventivno varovanje okolja v občini Idrija, kot ga predvideva program varstva okolja občine oz. operativni program varstva okolja, ker se je Slovenija v okviru nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) obvezala izvrševati obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, strategij, programov in predpisov EU s področja varstva okolja.

Občinski program varstva okolja za občino Idrija je nadaljevanje oziroma nadgradnja starega OPVO za občino Idrija, ki je bil izdelan leta 2009. Poleg tega so bili pri pripravi upoštevani številni drugi dokumenti, med drugim Občinski prostorski načrt, Lokalni energetski koncept, Strategija trženja turizma, Inovativna strategija, Trajnostni energetski načrt občine Idrija.  Občinski program varstva okolja (OPVO) je skupen strateški dokument občine in politike občinskega sveta, župana kakor tudi občinske uprave in služi kot osnova za vse strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine. 

pdfpriponka OPVO IDRIJA

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1