alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je nedelja, 26. marec 2017


Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

V maju 2010 je podjetje Chronos d.o.o. iz Ljubljane po naročilu Občine Idrija za vsa naselja v občini Idrija izdelalo Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Idrija (št. projekta 230/09). V njem so bila glede na državna izhodišča določena območja naselij in delov naselij, ki morajo biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in za katera je bilo potrebno načrtovati in izvesti investicije, ter roki za izvedbo. Za ostala območja z razpršeno poselitvijo je program predvidel individualno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Za 8134 uporabnikov oz. 69 % vseh v občini je bila predvidena priključitev na obstoječe in dodatno novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 27 km ter 3 nove čistilne naprave (poleg obstoječih 4), za pribl. 3637 prebivalcev oz. 1325 objektov pa izgradnja malih komunalnih čistilni naprav oz. druge individualne rešitve.

Ministrstvo za okolje in prostor je v novembru 2010 sprejelo prenovljen državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, sprejeta s sklepom Vlade RS št.: 35401-2/2010/3, 11.11.2010, ki je glede na prejšnjega sprejel nekaj novosti. Na novo je opredelil območja poselitve (aglomeracije), kjer morajo občine zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih vod, poenostavil je programe oz. skupine področij glede na obremenitev in gostoto poselitve ter opredelil individualno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod za posamezne objekte na območjih z razpršeno poselitvijo.

Glavni namen prenove operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Idrija je predvsem:

- preveriti skladnost z zakonodajo za načrtovane in izbrane rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znotraj območij aglomeracij,

- preveriti doseganje predpisanih ciljev za obstoječe rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znotraj območij aglomeracij,

- poiskati možnosti širitve javnega kanalizacijskega omrežja izven območij aglomeracij ter za te novo predeljene načine odvajanja in čiščenja preveriti zakonsko dopustnost, tehnično izvedljivost in ekonomsko upravičenost,

- predlagati možnosti skupnega reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za objekte na območjih z razpršeno poselitvijo ter preveriti njihovo tehnično izvedljivost in ekonomsko upravičenost.

Na podlagi obstoječih in na novo pridobljenih podatkov in rezultatov smo pripravili prenovljen operativni program.

pdfPRENOVA OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI IDRIJA

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1