JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO NA ZAKLJUČENEM OBMOČJU MESTA IDRIJA

10.01.2020 Mateja P. 580
10.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
06.03.2020 do 09:00
478-0020/2017-6
09.01.2020
MIRAN PODOBNIK
miran.podobnik@idrija.si
053734532