Odločba parc. št.: 2698/2, K.O. Idrija Mesto

27. 7. 2022 Tina N. J. (Občinska uprava) 137
27.07.2022
Namere, odločbe, pobude
10.08.2022 do 23:59
7113-00102/2010-6
27.07.2022
Simona Ogrič
simona.ogric@idrija.si
05 37 34 517