Javna razgrnitev osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič

02.06.2015 373
02.06.2015
Javna naznanila in razgrnitve
08.07.2015 do 00:00
350-0001/2013