Prijava za uporabo izložbe v Idriji na Mestnem trgu 3-4

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE