Vloga za najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE