JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO NA ZAKLJUČENEM OBMOČJU NASELJA ČRNI VRH

13.03.2020 Mateja P. 325