Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota v Spodnji Idriji

6. 11. 2017 Lenka G. (Občinska uprava) 493