Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije