Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Andrej Rozman
  • namestnik, Jože Kenk
  • član, Borut Zajc
  • namestnica, Marija Benčina
  • namestnik, Jure Gantar
  • član, Dejan Velikanje
  • članica, Damjana Žonta
  • namestnica, Oliva Mrak
  • Tajnik občinske volilne komisije, Gregor Prezelj