Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Andrej Rozman
  • namestnik Jože Kenk
  • član Borut Zajc
  • namestnica Marija Benčina
  • namestnik Jure Gantar
  • član Dejan Velikanje
  • članica Damjana Žonta
  • namestnica Oliva Mrak
  • Tajnik občinske volilne komisije Gregor Prezelj