Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno