Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

7. 2. 2018 Lenka G. (Občinska uprava) 747