Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

7. 2. 2018 Lenka G. (ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO) 781