Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN)

9. 3. 2018 Lenka G. (ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO) 1032