V Zali pripravljalna dela za izvedbo projekta sanacije brežin z izgradnjo galerije

26. 6. 2018 Metka R. 1583