Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija 

2. 8. 2018 Lenka G. (ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO) 778