OBRATOVANJE GOSTINSKIH OBRATOV (KMETIJ) PO 22. URI V LETU 2019

12. 12. 2018 Tina N. J. (Občinska uprava) 310