Spremembe in dopolnitve OPPN Kresov grič

21. 2. 2019 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 1802