NOV SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

24. 4. 2019 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 565