Domov Organi občine Občinski svet 6. redna seja Občinskega sveta

6. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 09.05.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Uradni list Republike Slovenije št. 34/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 34/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.05.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.05.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Odlok