Namere - razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. 7. 2019 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 170