Znani rezultati mature tudi na Gimnaziji Jurija Vege Idrija

11.07.2019 Metka R. (Občinska uprava) 157