Domov Občinska uprava Operacija i-DEnDI

Operacija i-DEnDI

47.951,18 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.305,60 €
V teku
01.01.2020
31.12.2020