Mladi v industrijskih regijah - Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (YOUIND)

1614
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
01.04.2020
31.03.2022