PREGLED SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 28. 5. 2020

29. 5. 2020 Mateja P. 528