Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

1490
153.476,46 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
82.050,00 €
V teku
Povezava
Feldban, 5280 Idrija