JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OBMOČJE VEČSTANOVANJSKE STAVBE NA ARKOVI ULICI 22 V IDRIJI NA PARC. ŠT. 649, 650, 651, 652, 653 K. O. IDRIJA MESTO

24. 6. 2020 Mateja P. 653