Lokacijska preveritev za del EUP ČV_6/4_SSe ČRNI VRH na parc. št. 62/10 k.o. Črni Vrh

22. 11. 2019 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 567