Lokacijska preveritev za območje proizvodnega objekta na Gregorčičevi ulici 71 v Idriji na parc. št. 2577 in 2580/4 k.o. Idrija mesto

26. 9. 2019 Mateja P. 476