CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

1314
119.341,81 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
90.359,40 €
Zaključeno
SLOVENIJA
1. Faza 1.8.2020 – 31.12.2021
2. Faza 1.1.2021 – 31.12.2022

Podatki o financiranju