OBVESTILO: JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE IDRIJA Z OKOLJSKIM POROČILOM

16. 10. 2020 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 1309