Krepitev skupnosti

1073
336.573,55 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti, Proračun RS
263.215,16 €
V teku
Idrija, 5280 Idrija
30.06.2020
28.02.2023