Ugotovitvena odločba - parc. št.: 1816/6, 1816/7 k.o. Zadlog

19. 2. 2021 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 118