JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA POSAMIČNE POSELITVE V EUP GP_4/15_A V GODOVIČU

31. 3. 2021 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 485