Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve v EUP LP_21/195_A, ZAVRATEC

25. 5. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 39