PREGLED SKLEPOV 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 29. 6. 2021

30. 6. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 104