ODLOČBA O PRENEHANJU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

22. 7. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 47