SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV SUBVENCIJE OBRESTNE MERE IN STROŠKOV NAJETIH STANOVANJSKIH KREDITOV V OBČINI IDRIJA V LETU 2021

22. 12. 2021 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 65