Točke za izračun NUSZ, cena stavbnih zemljišč, najemnine za javne površine in točke za obračun taks tudi v 2022 enake

3. 1. 2022 Metka R. 258