Javna razgrnitev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) "Soča"

7. 2. 2022 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 672
07.02.2022
Javna naznanila in razgrnitve
22.02.2022 do 15:00
3500-0009/2021
04.02.2022
Janja Hadalin
05 37 34 521