Sklic 29. redne seje Občinskega sveta

27. 6. 2022 Tina N. J. (Občinska uprava) 463
Seja je potekala dne 07.07.2022 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.07.2022
Začetek veljavnosti: 06.08.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parc. št. 2698/2 k.o. Idrija mesto (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.07.2022
Začetek veljavnosti: 22.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.07.2022
Začetek veljavnosti: 06.08.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list Republike Slovenije št. 100/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.07.2022
Začetek veljavnosti: 02.08.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)