POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE PREDSEDNIKA RS

1. 9. 2022 Tadej R. (Občinska uprava) 63