Sklic 30. redne seje Občinskega sveta

19. 9. 2022 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 793
Seja je potekala dne 29.09.2022 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavratec (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2022
Začetek veljavnosti: 22.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2022
Začetek veljavnosti: 21.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2022
Začetek veljavnosti: 21.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2022
Začetek veljavnosti: 05.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija