Pregled sklepov 4. redne seje Občinskega sveta z dne 5.3.2015

6. 3. 2015 46