Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste v Spodnji Idriji

5. 5. 2015 126