Med strokovnimi dogodki FIČ tudi posvet in razstave

20. 6. 2015 43