V pripravah na strategijo LAS Idrija, Cerkno in Logatec

3. 12. 2015 54