Ljubiteljska kulturna društva so se poklonila prazniku kulture

9. 2. 2016 13